Відділення надання медичних послуг за зверненнями громадян

Завідувач: Крищук Наталія Володимирівна

Саме для своєчасної, ефективної, якісної кваліфікованої лікувально-діагностичної і профілактичної допомоги населенню в амбулаторних умовах та вдома в КП “Луцький центр первинної медичної допомоги № 2” з 01.10.2014 року функціонує відділення надання медичних послуг за зверненнями громадян. Метою роботи відділення є організація якісного та своєчасного медико-санітарного забезпечення хворих у домашніх умовах з максимальним наближенням до рівня медичної допомоги, що надається в лікарнях із цілодобовим перебуванням пацієнтів, а також надання лабораторних, діагностичних та консультативних послуг за зверненням громадян без направлення лікаря.

Функціональні підрозділи відділення:
– анамнестичний (долікарський) кабінет;
– кабінет функціональних (інструментальних) досліджень;
– кабінет онкопрофогляду жінок;
– кабінет лабораторно-діагностичних досліджень;                                                                                       – кабінети прийому лікарів-спеціалістів

Основними завданнями відділення є:
– відбір хворих для лікування в домашніх умовах із наданням комплексу кваліфікованої та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, якісне доліковування хворих вдома після  виписки їх з лікувальних закладів із цілодобовим перебуванням, якщо така форма обслуговування не спричинить погіршення перебігу патвлогічного процесу хворого;
– реабілітація хворих та інвалідів в домашніх умовах;
– надання послуг по догляду за хворими та інвалідами в домашніх умовах та за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів;
-проведення профілактичних медичних оглядів працівників в шкідливих умовах праці, декретованого населення, медичних оглядів на дозвільну систему та щодо придатності до керування транспортними засобами;
– клінічне обстеження або дообстеження тяжких хворих у домашніх умовах для винесення їм експерних рішень.