Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №2”

Перелік відомостей, що належать до публічної інформації

 1. Структура та штатна чисельність закладу.
 2. Положення про заклад, служби, відділення, кабінети.
 3. Режим роботи.
 4. Графіки прийому громадян.
 5. Звіти про роботу закладу.
 6. Статистична інформація про стан здоров’я населення.
 7. Звіти про виконання кошторису доходів та видатків загального та спеціального фондів.
 8. Перелік надання послуг.
 9. Службові номери засобів зв’язку працівників закладу.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом

 1. Інформація про визнання особи недієздатною.
 2. Персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження тощо). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства.
 3. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої встановлено режим конфіденційності.

Для отримання інформації, розпорядником якої є КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №2”, необхідно подати відповідний запит.

Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

 • м. Луцьк, пр. Відродження, 13 (приймальня директора, 210 кабінет)
 • поштою  – на адресу: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 13
 • факсом 51142
 • телефоном – за номером: (03322) 51301
 • електронною поштою – за адресою: kzlcpmsd2@gmail.com

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 1. Ім’я (рекомендовано прізвище), найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. Підпис і дату за умови, подання запиту в письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальний працівник, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації:

Завантажити (DOCX)

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації” відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації” рішення, дії, чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.