Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повоноважень.

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №2”

Для отримання інформації, розпорядником якої є КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №2”, необхідно подати відповідний запит.

Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

 • поштою  – на адресу: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 13,
 • факсом 51142
 • телефоном – за номером: (03322) 51301
 • електронною поштою – за адресою: kzlcpmsd2@gmail.com

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 1. Ім’я (рекомендовано прізвище), найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. Підпис і дату за умови, подання запиту в письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальний працівник, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Відкриті дані

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», комунальним підприємством “Луцький центр первинної медичної допомоги №2” оприлюднюються (оновлюються) набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за адресою: data.gov.ua

Перелік наборів відкритих даних КП “ЛЦПМД №2”, що оприлюднюються:

 • Довідник підприємства;
 • Інформація про організаційну структуру підприємства;
 • Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 • Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації;
 • Адміністративні дані, в значенні закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону;
 • Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти;
 • Дані про медичне обладнання закладу;
 • Дані про медичних працівників;
 • Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів;
 • Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки;
 • Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації;
 • Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником;
 • Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки;
 • Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики;
 • Інформація щодо отриманого майна (обладнання, програмного забезпечення) в рамках міжнародної технічної допомоги;
 • Перелік та місцезнаходження комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування;
 • Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них);
 • Основні засоби.

https://data.gov.ua/organization/komunalne-pidpryiemstvo-lutskyi-tsentr-pervynnoi-medychnoi-dopomohy-2