Інформація про реалізацію заходів щодо запобігання корупційним та злочинним проявам

Корупція – це складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави. Воно полягає як у протиправних діях (бездіяльності), так і неетичних (аморальних) вчинках.

Корупцію можна визначити як складне соціальне (а за своєю суттю асоціальне, аморальне і протиправне) явище, що виникає в процесі реалізації владних відносин уповноваженими на це особами, що використовують надану їм владу для задоволення особистих інтересів (інтересів третіх осіб), а також для створення умов здійснення корупційних дій, приховування цих дій та сприяння їм.

Ключовою ознакою сучасної ситуації щодо боротьби з корупцією в Україні є започаткування у 2010-2011 роках процесу реформування вітчизняного антикорупційного законодавства, зокрема прийняття Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Крім того, схвалено Концепцію боротьби з корупцією та спеціальну антикорупційну програму, запроваджено систематичне проведення на найвищому рівні заходів за участю керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії корупції тощо.

На виконання Розпорядження Луцького міського голови від 29.01.2020 №31 «Про план заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Луцької міської ради, на підприємствах, організаціях (установах, закладах), що є у міській комунальній власності, на 2020 рік», з метою посилення роботи, спрямованої на запобігання корупційним та злочинним проявам та профілактики професійних правопорушень в  КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» затверджено «План заходів щодо запобігання корупційним та злочинним проявам та профілактики професійних правопорушень  на 2020 рік».

КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» реалізовує заходи щодо запобігання корупційним та злочинним проявам та профілактики професійних правопорушень:

 • Всі працівники закладу ознайомлені із мірами адміністративного та кримінального покарання за провокацію, дачу та отримання хабара, ознайомлені із Законом України «Про запобігання корупції», Постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та іншими правовими актами щодо боротьби з корупцією.
 • В колективі закладу постійно проводяться роз’яснення, семінари-наради з основних положень антикорупційного законодавства та Кримінального Кодексу України з питань поборів, хабарництва.
 • Забезпечена робота з організації прийому громадян, розгляд їх скарг та заяв у відповідності до вимог Закону Країни «Про звернення громадян».
 • Закупівля лікарських засобів та медичної апаратури і обладнання вартістю більше 200 тис. грн. здійснюється виключно шляхом тендерів у відповідності з нормативними актами з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 • Здійснюється контроль за дотриманням процедур публічних закупівель.
 • Здійснюється контроль за наявністю та рухом майна, використанням фінансових та матеріальних (нематеріальних) ресурсів, законодавства з фінансових питань.
 • Щоквартально подаються списки медпрацівників, притягнутих до кримінальної відповідальності за хабарництво, побори та професійні правопорушення до управління охорони здоров’я Луцької міської ради.
 • Щомісячно подається аналіз постатейного виконання кошторису витрат начальнику УОЗ міської ради.
 • Здійснюється контроль та не допускаються на роботу особи, що будуть безпосередньо підпорядковані особам, які є близькими родичами. У разі виявлення таких відносин, вживаються заходи щодо їх усунення у встановленому законом порядку.
 • Вживаються заходи з попередження фактів порушень посадовими особами вимог статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» (обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).
 • Забезпечене своєчасне реагування, відповідно до чинного законодавства, на повідомлення контролюючих органів, громадян і засобів масової інформації про корупційні діяння та інші протиправні дії працівників КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2».
 • Вживаються заходи щодо недопущення хабарництва, зловживанням службовим становищем.
 • Проводяться заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників.
 • Забезпечується проходження підвищення кваліфікації працівників КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2».
 • Аналізуються скарги та звернення, у яких вбачається порушення працівниками КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» антикорупційного законодавства, що надходять від громадян через журнал відгуків та пропозицій, на електронну адресу закладу.
 • Забезпечується інформування правоохоронних органів про виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні працівниками своїх посадових обов’язків.
 • Забезпечується проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного чи іншого правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
 • Висвітлюється кожен факт корупційних та злочинних проявів та професійних правопорушень вчинених працівниками КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2», та своєчасно інформується громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних заходів з метою прозорості і відкритості у своїй діяльності.