Денний стаціонар

ЗАВІДУВАЧ: БЄЛОЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Багато профільний денний стаціонар розміщений на другому поверсі поліклініки № 2.
В своєму складі має: 7 палат по 3 – 4 ліжка, 1 палата інтенсивної терапії, маніпуляційний кабінет

Денний стаціонар є організаційною формою стаціонорозамінної медичної допомого дорослому населенню в амбулаторно- поліклінічних умовах.
Денний стаціонар було організовано на базі поліклініки № 2 в 1983 році з метою надання стаціонарної допомоги хворим, за станом здоров»я яким не потрібен цілодобовий нагляд лікаря, для забезпечення проти рецидивного лікування хворим з хронічною патологією внутрішніх органів і систем, забезпечення необхідної допомоги хворим з гострими захворюваннями в стадії реконвалесценції, хворим з загостренням хронічної патології при неускладненому перебігу хвороби, а також проведенню лікувально – профілактичних заходів серед населення з груп підвищеного ризику.
Денний стаціонар є лікувально – профілактичним, самостійним підрозділом в структурі поліклініки. У відділенні розгорнуто 30 ліжок, ( кардіологічні – 5, неврологічні -10, ендокринологічні – 3, соматичні – 12, які працюють в 4 зміни, що дає можливість щодня пролікувати до 115 – 120 хворих.
Завідуюча відділенням – лікар кардволог вищої категорії Белоцька Л.А. В штаті відділення 5 лікарів: лікар – кардіолог , лікар – гастроентеролог , лікар – ендокринолог , 3 лікаря невролога . Хворі приймаються в денний стаціонар по направленню сімейних лікарів або вузьких спеціалістів.

У відділенні надається медична допомога хворим з захворюваннями:

Терапевтичний профіль:
– серцево – судинної системи;
– гастроентерологічної системи;
– бронхолегеневої системи;
– сечевививідної системи;
– ендокринної системи;
– кістково – м’язевої системи

Неврологічний профіль:
– цереброваскулярні захворювання;
– вертеброгенні ураження нервових корінців;
– травматичні та інфекційні ураження ЦНС.

Хірургічний профіль:
– офтальмологія – висока ускладена міопія, макулодистрофія, ураження зорового нерву.
– отоларингологія – хронічний кохлеарний неврит.
– хірургія – судинні хвороби нижніх кінцівок.

Обстеження і лікування хворих здійснюється у тісній взаємодії з діагностичними відділеннями поліклініки, фізіотерапевтичним відділенням та залученням до консультацій. На базі денного стаціонару хворі мають можливість пройти максимальне обстеження, а саме: лабораторне – аналіз крові розгорнутий, глюкоза крові, загальний аналіз сечі, аналіз сечі по Нечипоренко, копроцитограма, аналіз мокроти, біохімічний аналіз крові і ін.
Діагностичне – фіброгастродуоденоскопію, ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, нирок, щитовидної залози, рентгенографію, електрокардіографію, реоенцефалографію, електроенцефалографію, комп’ютерну спірографію, аудіометрію, холтерівське моніторування.
В лікуванні хворих лікарі відділення окрім медикаментозного лікування широко застосовують фізіотерапевтичні методи лікування: електрофорез, магніто – лазеролікування , інгаляції, УВЧ, а також масаж, ЛФК.